Intenții ale Fundației Desire în 2014

Încă din 2008, începând cu programe de cercetare și continuând cu acțiuni activiste, activitățile Fundației Desire s-au axat în mod predominant asupra problematicii excluziunii sociale a romilor din România, a comunităților marginalizate din Pata Rât/Cluj-Napoca, și apoi asupra evacuării forțate de pe strada Coastei/Cluj-Napoca și asupra revendicărilor privind desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât.

fundatia_Desire_2014

Fundația se va implica în continuare în demersurile pentru incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate de romi din Pata Rât/Cluj-Napoca și din România. Dedicată fiind dezvoltării incluzive, coezive și sustenabile care garantează realizarea acestui obiectiv, Fundația Desire își propune să monitorizeze și să evalueze prin metode care asigură participarea comunităților: (1) modul în care Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca vor adopta în Strategia de Dezvoltare a Clujului 2014-2020 propunerile privind Planul integrat pentru incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate din zona Pata Rât, precum și propunerile privind Mecanismele și instrumentele instituționale incluzive și participative; (2)  impactul implementării politicilor definite în Strategie asupra comunităților marginalizate de romi din Pata Rât; (3) rezultatele și  impactul proiectelor publice și private derulate în Cluj-Napoca în ceea ce privește desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât. Mai mult decât atât, Fundația Desire va continua să capaciteze și sprijine oamenii din zona Pata Rât în efortul lor de a participa la viața orașului ca egali ai celorlalți cetățeni ai urbei.

Dincolo de orașul Cluj, Fundatia Desire va continua: (1) să participe la demersurile activiste derulate de organizații internaționale împotriva evacuărilor forțate și segregării rezidențiale; (2) să se implice în cercetări trans-naționale cu impact asupra îmbunătățirii instrumentelor de evaluare și monitorizare a politicilor publice  pe plan local care au de a face cu incluziunea/excluziunea socio-teritorială a romilor marginalizați; (3) să colaboreze cu alte inițiative din România care promovează și susțin drepturile locative ale tuturor și în particular ale categoriilor sociale marginalizate și dezavantajate.