Un manual de proiecte (nefinanțate) pentru incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate de romi

În luna februarie și martie 2014, Fundația Desire a fost anunțată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile că proiectele sale depuse spre finanțare în vara anului 2013 în cadrul primei runde de competiție pentru fonduri norvegiene, gestionate sub umbrela “Fondul ONG în România” nu au întrunit punctajele necesare spre a fi finanțate. Considerăm că în pofida acestui eșec tehnic (sau politic), sau mai ales datorită acestuia, ele sunt de interes nu doar pentru noi, ci pentru mulți alții, de aceea am decis să facem publice propunerile noastre de proiecte care NU au fost finanțate de Fondul ONG în România. Fundația Desire se va implica în continuare în demersurile pentru incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate de romi din Pata Rât/Cluj-Napoca și din România. 

proiecte fundatia Desire nefinantate Fondul ONG 2013_2014

Mesajele primite după 6-7 luni de așteptare, conțineau îndemnul de a ne îmbunătăți cererea de finanțare și de a aplica la următoarea rundă a competiției, fără posibilitatea de a cere reevaluarea. Fundația Desire nu va mai aplica la alte runde de aplicații anunțate de aceste fonduri. Ca semn al respectului de sine: nu dorim să ne vedem ca pe un ring de box intrând în noi și noi runde până la epuizarea totală de pe urma scrierii proiectelor ca acte tehnice care înlocuiesc acțiunile social-politice efective. Dar și ca semn de protest: nu dorim să îmbunătățim statistica organizației care administrează aceste fonduri și se mândrește cu numărul mare de aplicații la această competiție, și nu dorim să contribuim la transformarea societății civile instituționalizate într-un teren de luptă pentru a-și exercita dreptul de a presta servicii în locul autorităților publice. Problemele identificate de noi sunt mult prea grave, iar abordările propuse sunt mult prea serioase și importante pentru a ne lăsa umiliți și desconsiderați de tehnocrația și politica selecției de proiecte câștigătoare.

Dorim pe această cale să facem publice proiectele în cauză elaborate de Fundația Desire în parteneriat cu mai multe organizații și instituții, prezentând pe scurt expertiza, problematica și obiectivele, și un pic mai detailat activitățile propuse. Înainte de toate, trebuie să accentuăm faptul că – adaptându-ne la logica anunțului de proiecte – am descompus un program integrat în mai multe componente, știind că, desigur, sunt încă multe alte elemente ale problemei la care nu am răspuns prin cele trei propuneri de proiecte. În fiecare aplicație am accentuat: Cele trei proiecte legate între ele prin modul de abordare a excluziunii și incluziunii sociale, vor acționa ca un program integrat de măsuri. Împreună, dar prin diverse instrumente, ele contribuie la crearea unor condiții socio-umane și instituționale necesare pentru realizarea dezideratului comun de a transforma Clujul într-un oraș incluziv în care fiecare cetățean, indiferent de etnia, genul, vârsta și statutul său social, poate avea acces la bunuri și servicii de calitate, poate trăi o viață demnă și poate participa la guvernarea democratică a urbei.


Tags: