SESIZARE CU PRIVIRE LA EFECTECTELE DE MARGINALIZARE SOCIALĂ ALE UNEI EVACUĂRI FORŢATE POSIBILE DE PE STRADA STEPHENSON NR. 15

Fundaţia Desire, Colectiv A-Casă şi alţi activişti civici din Cluj-Napoca au urmărit în ultimele luni cu îngrijorare procesul declanşat prin somaţia din 18.10.2013 din partea Direcţiei Poliţiei Locale a Primăriei adresată locatarilor de pe strada Stephenson nr. 15 privind obligaţia lor de “a lua măsurile de desfiinţare a construcţiilor amplasate la acea adresă, acestea fiind executate fără a deţine autorizaţii de construcţie”. Drept urmare, pe urmele unei mai vechi petiții depuse de locatari Primăriei, au adresat celei din urmă, precum și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca o scrisoare în care prezintă informații despre situațiile locative diverse de la această adresă; face trimiteri la legislația internațională privind evacuările forțate; și evaluează cazul în lumina cazului Coastei (și a hotărârii judecătorești din decembrie 2013), dar și în contextul procesului de adoptare a noii strategii de dezvoltare a Clujului unde Primăria dorea să aibă un capitol de incluziune socială.

Scrisoarea este precedată de o solicitare de informații de interes public în legătură cu referatele și hotărârile Primăriei și ale Consiliului Local care au precedat și fundamentat somația și alte acțiuni demarate de Poliția Locală pe strada Stephenson nr. 15 în ultimele luni.

sesizare primarie stephenson

Semnatarii scrisorii solicită primăriei să stopeze procedura de demolare și evacuare forțată, și să înceapă consultarea genuină a locatarilor în vederea identificării și implementării unei soluții alternative care respectă dreptul lor la locuire accesibilă și adecvată, și previne cronicizarea situației de marginalizare socială în care ele oricum se află.

 

Răspunsul Primăriei sub forma răspunsului Direcției Generale a Poliției Locale ne-a fost transmis cu Nr. 127824/488/09.04.2014

raspuns primarie politie stephenson

Mulțumind pentru acest răspuns, în 17.04.2014 printr-o adresă înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca am solicitat clarificări la toate paragrafele răspunsului de mai sus. Am reiterat din nou: Situațiile locative precum cele de pe strada Stephenson nu trebuie și nu pot fi soluționate prin Somații de demolare emise de către Direcția Generală a Poliției Locale. În fața unor astfel de situații este nevoie de corelarea acțiunilor diverselor direcții și servicii ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru evitarea agravării marginalizării sociale prin transformarea unor persoane care au o locuință în persoane fără adăpost.

raspuns la raspunsul politiei primariei_16 aprilie 2014

Am accentuat: Fără să contestăm dreptul la proprietate privată și respectarea acestuia, ne exprimăm opinia fermă cu privire la faptul că respectând proprietatea privată a unora, nu trebuie să neglijăm drepturile sociale, printre ele cele locative, ale persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile și dezavantajate. Reprezentanții municipalității au reiterat în fața multor organizații și foruri internaționale intențiile lor de a asigura condițiile necesare incluziunii sociale și locative pentru categoriile marginalizate din orașul Cluj. Ne exprimăm speranța că pe plan local, cu ocazia tuturor situațiilor de genul străzii Stephenson nr. 15, vor pune în practică această bună practică promisă. 

Într-un final, am adresat întrebarea în ceea ce privește cum înțelege Primăria evacuările forțate, despre care spune că nu le-a pus niciodată în discuție, precum și cum tratează relația dintre Somația privind demolările construcțiilor neautorizate din această zonă și evacuările forțate, din moment ce cele dintâi se vor fi pus în aplicare fără consultarea celor vizați și fără oferirea unor alternative locative, deci sunt element al procedurii evacuărilor forțate. Am arătat: În accepțiunea noastră, ideea că “nu se pune în discuție problema evacuării forțate” echivalează cu renunțarea la ideea demolării construcțiilor din această zonă care nu au autorizație de construcție. Presupunând că și Dvoastră apreciați lucrurile la fel, asta ne face să credem că ați început deja sau veți da curs în timpul cel mai scurt unor consultări adecvate cu locatarii de pe str. Stephenson nr. 15 pentru găsirea unor soluții locative adecvate pe termen scurt, mediu și lung. 


Posted

in

by

Tags: