Lansarea proiectului ROMEDIN

Romedin logo

În perioada 15 octombrie și 15 decembrie 2014 echipa proiectului derulează mai multe acțiuni prin care se lansează și promovează proiectul. Acțiunile se desfășoară:

– în cadrul echipei de proiect (seminarul de lansare a proiectului, 16 octombrie)

– printr-un comunicat de presă (27 octombrie), LANSAREA_PROIECTULUI_ROMEDIN_(4)

– în comunitățile marginalizate din Pata Rât, cu precădere de pe strada Cantonului, Dallas și noul Pata Rât/Coastei (promovarea se realizează prin vizite de lucru și discuții informale în comunități, dar și cu ocazia cartografierii situației școlar-educaționale a copiilor din aceste zone, precum și cu ocazia interviurilor de grup realizate cu părinții), 15 octombrie – 15 noiembrie

– în rândurile directorilor unităților de învățământ invitate să participe la crearea și dezvoltarea rețelei școlilor incluzive (cu ocazia unei întâlniri organizate la Inspectoratul Școlar Județean, 28 octombrie 2014)

– în școli (cu ocazia vizitelor de lucru și interviurilor de grup derulate cu cadre didactice, și a evenimentelor de la școli la care se prezintă proiectul ROMEDIN), 29 octombrie – 15 decembrie