Romii nu sunt gunoaie! (2016)

crnsg_sigla_5

It brings together residents and activists from three communities in Pata Rât and activists from Cluj working against environmental racism.

CAMPAIGN SECTION ON THE WEBSITE

patarat_harta_1km_4-03

We are calling for citizens to be consulted on the impact that infrastructure development investments have on them and for measures to be taken to protect those directly affected. Our immediate aim is to initiate a dialogue with the authorities on how the waste landfills where people work and live affect the health of the citizens of Pata Rât and Cluj, and how the workers on the landfill are provided with their labour rights.


Coalizează rezidenți și activiști din trei comunități din Pata Rât și activiști clujeni care acționează împotriva rasismului de mediu.

SECȚIUNEA CAMPANIEI PE SITE

patarat_harta_1km_4-03

Solicităm consultarea cetățenilor cu privire la impactul pe care investițiile de dezvoltare de infrastructură îl au asupra lor și luarea unor măsuri de protecție față de cei direct afectați. Scopul nostru imediat este inițierea unui dialog cu autoritățile cu privire la modul în care rampele de stocare a deșeurilor în care oamenii muncesc și în preajma cărora locuiesc afectează sănătatea cetățenilor din Pata Rât, dar și din Cluj, precum și cu privire la modul în care muncitorilor de pe rampă le sunt asigurate drepturile muncii.