About

Desire Foundation has developed a specific organizational biography and operational model. Since 1996 it provides a collective action platform for public intellectuals, academic people, artists, and civic activists in a university town of Romania (Cluj) characterized by a multicultural environment but also shaped by deep social inequalities. Desire provides a flexible format for critical and transformative actions in research, community building, and advocacy mostly through projects and campaigns. The organization does not have a permanent staff; it relies on a core group of its activists and experts who secure their main employment elsewhere. The organization is truly value and outcome oriented. It is credibility and relevance, rather than sustainability that characterizes the success of this particular organizational model. The board of Foundation Desire, composed by seven senior members of a core group of intellectuals, governs the organization. The main project ideas are usually proposed by the members of the board. The projects have their responsible leaders whose authority is constrained to the specific projects. The relationship within the board is flat and the connections with other organizations are typically network-based.

AIMS

  • To promote and effectively do interdisciplinary and critical research on the social, economic, political and cultural life of socialist and post-socialist Romania
  • To offer educational programs for students on domains hardly developed and institutionalized at higher education units from Romania (like socio-cultural anthropology, gender/feminist studies, cultural studies, disciplines that have a high potential of social criticism)
  • To organize seminars, summer schools, workshops, conferences at national and international level mainly on issues like: democratic political culture, nationalism, multiculturalism, visual communication, management of conflicts, gender relations, social inequalities, human rights etc.
  • To develop information and counseling programs on issues related to different aspects of Romania’s post-socialist transformations, among them social inequalities and exclusion, human rights, discrimination, equal opportunities and inclusion
  • To publish books, journals and papers on social sciences, committed to the production of socially accountable knowledge
  • To contribute to the formation of an inclusive society, and to social activism against injustice and inequalities
  • To support the access of marginalized persons to justice via the means of strategic litigation on the domain of housing

RO

Fundația Desire a dezvoltat o biografie organizațională și un model de organizare specific. Din anul 1996 funcționează ca o platformă de acțiune pentru intelectuali, academici, artiști, activiști și civili din orașul universitar din România (Cluj), caracterizat la rândul său de mediu multicultural, dar marcat și de inegalități sociale profunde. Desire oferă un format flexibil pentru acțiuni critice și transformative atât în cercetare, cât și în construcție comunitară și instituțională, dar și pentru acțiuni de advocacy derulate prin proiecte și campanii. Organizația nu are un personal permanent, ea se bazează pe un grup de activiști și experți, care au locuri de muncă în altă parte. Fundația Desire este orientată spre valori și rezultate. Succesul acestui model organizațional deosebit se caracterizează mai degrabă prin credibilitate și relevanță, și mai puțin de dorința de a asigura sustenabilitatea organizațională proprie. Consiliul de directori al Fundației Desire este compus din șapte membri, proiectele și ideile principale pe care se fundamentează planurile de acțiuni sunt propuse de către membrii acestuia. Proiectele au coordonatorii lor responsabili, ai căror atribuții sunt constrânse de programele specifice în derulare. Relațiile în cadrul consiliului sunt orizontale, iar conexiunile cu alte organizații se stabilesc în diverse rețele.


HU

A Desire Alapítványnak sajátos szervezeti története és működési modellje van. 1996 óta biztosít kolozsvári (romániai) értelmiségiek, tudósok, művészek, aktivisták és civilek számára egy olyan platformot, amely a város mély társadalmi egyenlőtlenségekkel terhelt multikulturáils környezetében működik. A Desire rugalmas teret kínál úgy a kritikai megközelítés, mint az akciókutatás, közösségépítés valamint a programok és kampányok általi érdeképviselet számára. A szervezetnek nincsenek állandó alkamazottai, különböző területen dolgozó aktivisták és szakértők csoportjára támaszkodik, akik többnyire máshol alkalmazottak. A Desire Alapítvány  érték és eredmény-orientált. E szervezeti modell sikere elsősorban ennek hitelességére  és relevanciájára épül, ezeket részesíti előnyben a szervezeti fenntarthatósággal szemben. A Desire Alapítvány vezetőtanácsa hét tagból áll. A projektek és a tevékenységeket megalapozó  alapötletek a tanácstagok javaslataira támaszkodnak. Az elindított programok saját projektvezetőkkel rendelkeznek, felelősségüket pedig az adott projekt sajátossága határozza meg. A vezetőtanácsi tagok közötti kapcsolat horizontálisan szerveződik, míg a különböző szervezetekkel való kapcsolattartás általában többféle hálózati rendszeren alapul.