Locuire publică / Public housing (2017)

The project “Strengthening the Housing Justice Coalition in Romania through reframing the political claims for public housing” is implemented by Desire Foundation (Cluj) from February to July 2017 and supported by Rosa Luxemburg Stiftung (Belgrade office).

The programme takes forward and broadens the actions of the Căși sociale ACUM! campaign towards the politicisation of public housing and the creation of a trans-local coalition on this issue.

The project is briefly described here (RO), and includes the following major activities:

  1. Study on the transformation of an urban area marked by the existence and then disappearance of industrial complexes, as well as by gentrification processes linked to subsequent real estate development.
  2. Workshops Housing – right or commodity. What to do? which aims to develop a policy approach to public housing and directions for action on this topic in collaboration with other local housing initiatives.
  3. Contribution to the development of a trans-local network on housing (right to housing, housing as a need, public housing) and collaboration with other housing initiatives in Romania, including by initiating and participating in activist actions for a just and anti-racist public housing policy.
  4. Participation in the process of amending the Romanian housing legislation, in particular on the chapter on social housing in the public housing stock, i.e. public housing.

Proiectul “Întărirea coaliției pentru locuire din România prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică” (Strengthening the Housing Justice Coalition in Romania through reframing the political claims for public housing) este derulat de Fundația Desire (Cluj) în perioada februarie-iulie 2017, fiind susținut de Rosa Luxemburg Stiftung (biroul Belgrad).

Programul duce mai departe și lărgește acțiunile campaniei Căși sociale ACUM! înspre politizarea locuirii publice și crearea unei coaliții trans-locale pe această temă.

Proiectul este descris pe scurt aici, și include următoarele mari activități:

  1. Studiu despre transformarea unei zone urbane marcate de existența, apoi dispariția unor ansambluri industriale, precum și de procesele de gentrificare legate de dezvoltare imobiliară ulterioară.
  2. Atelierele Locuința – drept sau marfă. Ce e de făcut?  prin care ne propunem elaborarea unei abordări politice despre locuirea publică, precum și a unor direcții de acțiune pe acest subiect în colaborare cu alte inițiative locale legate de locuire.
  3. Contribuție la dezvoltarea unei rețele trans-locale pe locuire (dreptul la locuire, locuința ca nevoie, locuirea publică) și colaborare cu alte inițiative legate de locuire din România, inclusiv prin inițiere de și participare la acțiuni activiste pentru o politică justă și antirasistă de locuire publică.
  4. Participare la procesul de modificare a legislației românești a locuirii, în mod particular pe capitolul locuințe sociale din fondul locativ public, respectiv pentru locuințe publice.