LERI (2015-2016)

Between October 2015 and February 2016 – in its organisational, administrative and advisory capacity – the Desire Foundation provided support for the implementation of local action plans developed in Aiud and Cluj-Napoca under the Local Engagement for Roma Inclusion (LERI) project. More information about this multiannual programme of the European Union Agency for Fundamental Rights operating in 11 European countries is available here.


Între octombrie 2015 și februarie 2016 – în calitatea sa organizatorică, administrativă și consultativă – Fundația Desire a oferit sprijin pentru punerea în aplicare a planurilor locale de acțiune elaborate în Aiud și Cluj-Napoca în cadrul proiectul Angajament Local pentru Incluziunea Romilor (Local Engagement for Roma Inclusion, LERI). Mai multe informații despre acest program multianual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene care operează în 11 țări din Europa sunt disponibile aici.

Acțiuni ale Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL): https://www.desire-ro.eu/?cat=48

Documentarea cazurilor de nesiguranță locativă în orașul Cluj:
https://www.desire-ro.eu/?cat=39

Studiul de caz final rezultat din cercetarea acțiune derulată sub programul LERI, 2016: local-engagement-roma-romania-cluj-napoca_en

*Alte studii de caz realizate în celelalte orașe LERI, inclusiv Aiud se pot descărca aici:

Video-clipul realizat în Cluj-Napoca de membri ai echipei LERI (Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Ioan Doghi, Alexandru Greta, Dénes Miklósi, Tibor Schneider) se poate viziona aici.