Books

The Publishing House of Foundation Desire (Editura Fundației Desire) was established in 2000.
Main titles published in the domain of socio-cultural anthropology, gender studies and Romani studies:

 

 

 

1. Prezenţe feminine. Studii despre femei în România (Female Occurences. Women’s Studies in Romania), edited by Ghizela Cosma, Enikő Magyari-Vincze and Ovidiu Pecican, 2001. Prezenţe feminine. Studii despre femei în România.Cuprins (Table of contents in Romanian)

2. Femei şi bărbaţi în Clujul Multietnic (Women and Men in the Multiethnic Cluj), edited by Enikő Magyari-Vincze, 2001. Volumul 1. (Ancheta sociologic/Survey), Volumul 2. (Interviuri aprofundate/ In-depth interviews), Volumul 3. (Focus grup)

3. Enikő Magyari-Vincze: Diferenţa care contează. Diversitatea social-culturală prin lentila antropologiei feministe (Difference Matters. Socio-Cultural Diversity through the Lenses of Feminist Anthropology), 2002

4. Enikő Magyari-Vincze: Talking Feminist Institutions. Interviews with Leading European Scholars, 2002

5. Enikő Magyari-Vincze and Petruţa Mîndruţ (coords.): Gen, Societate şi Cultură. Cursuri universitare in studii de gen, (Gender, Society and Culture), two volumes, including university course materials developed by the Interdisciplinary Group for Gender Studies at Babeş–Bolyai University, 2003gen vol I

6. Henrietta Moore: Anthropology and feminism, Romanian translation by Petruţa Mîndruţ, 2005coperta_feminism_antropo_traducere

7. Feminista antropológia elvek és gyakorlatok között. Tankönyv (Feminist anthropology between principles and practices. Textbook in Hungarian) by Enikő Magyari-Vincze, 2006

8. Elméletek a szocio-kulturális antropológiában. Tankönyv (Theories in socio-cultural anthropology. Textbook) by Nándor Magyari, 2006

9. Vizuális kommunikáció. Tankönyv (Visual communication. Textbook) by Csilla Könczei, 2006

10. Gazdasági antropológia. Tankönyv (Economic anthropology. Textbook) by Gyula Kozák, 2006

11. Albumul proiectului. Egalitate prin diferență (Project Album. Equality through difference (in Romanian, with English summary), 2011albumulproiectului

12. Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă. Viață cotidiană, politici și proiecte (Roma women’s and men’s access to decent work. Everyday life, policies and projects (in Romanian, with a detailed English summary), 2011, edited by Enikő Vincze with the contribution of Loreni Baciu, Hajnalka Harbula, Iuliu Kozák, György Lukács, Nándor Magyari, Noémi Magyari, Camelia Moraru.

coperta volum

13. Marginalizarea socio-teritorială a comunităților de romi din România. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași, editori: Enikő Vincze și Iulia-Elena Hossu. Volumul va fi publicat la editura EFES din Cluj-Napoca. Volumul a rezultat din faza doi a investigației coordonate în România de către Fundația Desire, participantă la cercetarea contextuală “Faces and Causes of Roma Marginalization. Tools and methods for evaluation and data collection. Contextual inquiry to the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011, focusing on Hungary, Romania, Serbia. A joint initiative of the United Nations Development Programme (UNDP), the Open Society Foundation’s Roma Initiatives Office (RIO) and the Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion program, and the Central European University/Center for Policy Studies (CEU CPS).” Apariția volumului financiar a fost susținută din regia cercetării cu tematică similară, “Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ din România în context European” (proiect finanțat de CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354), pusă la dispoziția echipei de cercetare SPAREX de către Universitatea Babeș–Bolyai.

14. Educație pentru incluziune și dreptate socială – Volum ROMEDIN, martie 2016

15. Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare urbană în Cluj. Zona Ploiești-Someșului-Anton Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, 2019 – Colecția Studii urbane critice

16. Locuirea în Cluj-Napoca

17. Un deceniu de luptă pentru dreptatea locativă

18. Muncă și locuire. Salarii și costurile locuirii în timpul pandemiei în Cluj

19. Cărămida – Colecție de articole publicate în ziar între 2017-2021

20. 2010–2020 | Ultimii 10 ani în Pata Rât – album

21. ENHOJUST pentru justiție antirasistă de mediu și de locuire. Volumul proiectului ENHOJUST. Analiză și revendicări. Editor: Enikő Vincze, 2022

22. Locuire, mediu și sănătate

23. Manual de tactici de rezistență împotriva evacuărilor