ROMEDIN (2014-2016)

Romedin logo

The project ROMEDIN  (Socio-educational services for Roma Inclusion) supports and promotes education for inclusion and social justice: it offers socio-educational services for children and their families from the marginalized communities from the Pata Rat area of Cluj-Napoca, and it develops the network of inclusive schools that could sustain the socio-territorial desegregation of the area.

The project is implemented between 15 September 2014 and 14 March 2016 in the city of Cluj By Foundation Desire, in a partnership with the Association against Violence against Women – Artemis, TRANZIT Foundation, Community Association of Roma from Coastei, Department of Social Work at the Faculty of Sociology and Social Work at Babes-Bolyai University, Cluj County School Inspectorate, and the Cluj-Napoca City Hall.

The project was launched  – LANSAREA_PROIECTULUI_ROMEDIN_(4) – through a series of events including the launching working seminar of the partner organizations,  by actions presenting and promoting the project both within marginalized communities and school, and as well as to a larger public. Detailes about the project are available at the website of Foundation Desire (https://www.desire-ro.eu/?cat=16, https://www.desire-ro.eu/?cat=18) and of the Community Association of Roma from Coastei (http://coastei-ro.eu/).


Proiectul ROMEDIN (Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor) susține și promovează educația pentru incluziune și dreptate socială: oferă servicii socio-educaționale pentru copii și familii din comunitățile marginalizate din zona Pata Rât a municipiului Cluj-Napoca, și dezvoltă rețeaua clujeană a școlilor incluzive în vederea susținerii desegregării socio-teritoriale a zonei. Proiectul este implementat între 15 septembrie 2014 și 14 martie 2016 în orașul Cluj de către Fundația pentru Deschidere și Reflecție Socială în parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva Violenței – ARTEMIS, Fundația TRANZIT, Asociatia Comunitară a Romilor din COASTEI, Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea Babeș-Bolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Lansarea proiectului – LANSAREA PROIECTULUI ROMEDIN – s-a realizat printr-un seminar de lucru, precum și printr-o serie de acțiuni de prezentare și promovare a inițiativei atât în rândurile comunităților marginalizate din Pata Rât, cât și ale școlilor clujene, și ale unui public larg.

Detalii despre proiect se găsesc pe pagina de internet a Fundației Desire (https://www.desire-ro.eu/?cat=16https://www.desire-ro.eu/?cat=18) și a Asociației Comunitare a Romilor din Coastei (http://coastei-ro.eu/).


Project financed through the SEE 2009-2014 Grants, within the NGO Fund in Romania.  For official information about the SEE and Norway grants visit the website www.eeagrants.org. / Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

EEA Grants_small                    fondul ong

The Program Operator of the Social and basic services Component of the NGO Fund in Romania is the Foundation for the Development of Civil Society. For official information about the Foundation visit the website www.fondong.fdsc.ro. / Operatorul de program al Componentei – Servicii sociale şi de bază a Fondului ONG în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Pentru informații oficiale despre FDSC accesați website-ul www.fondong.fdsc.ro

fdsc_LS3E_1

The content of this website does not necessarily represent the official position of the SEE 2009-2014 Grants. The whole responsibility for the correctness and coherence of presented information lays on the initiators of the website. / Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Promoter of the project / Promotorul proiectului:

desire

Partners / Parteneri:

artemis Tranzit Logo ACRC_  logo_UBB_ro     isjcj logoPrimaria logo