Papers with policy recommendations

Papers with policy recommendation resulted from the research conducted within the project Equality through difference. Roma women’s access to the labor market (2008-2011):

– Experiences of work and discrimination in the case of Roma. Research report on focus groups (in Romanian), 2009. 5.5.35. raport_cercetare cu recomandari pt incluz si politici_desire raport de cercetare focus grup_final anul 1

– The work of Roma. Research report on the survey (in Romanian), 2009. 2.1.19. raport despre ancheta sociologica

– Report on the analysis of public policies for Roma (in Romanian), 2009. 2.1.18. raport analiza politici publ pt romi

– Report on the research results of the first project year with policy recommendations (in Romanian), 2009. 5.5.35. raport_cercetare cu recomandari pt incluz si politici_desire

– Final report on the qualitative study “Experiences of work” with recommendations regarding policies and projects for Roma (in Romanian), 2010. raport final asupra cercetarii calitative_iulie2010

– The possibilities and limits of programs offering vocational training for disadvantaged Roma. Research report on focus groups (in Romanian), 2011. 2.2.47.raport focus grup 2011

– Study on the labor force market. Final report (in Romanian), 2011. raport_final_piata_fortei_munca_kozak_2011

– Roma access to decent work and the need for economic empowerment. Policy paper with recommendations (in Romanian and English), 2011. recomandari politici romi ocupare; STATEMENT ON EMPLOYMENT POLICIES AND PROJECTS

– Conclusions  of the closing project conference “Roma women for equal opportunities”, (in Romanian and English), 2011. conclusions conference romani women for equal opportunities 2011; concluzii conferinta femeile rome pt egalitatea de sanse 2011

– Proposal for the Romanian Government regarding the establishment of an Institute for Equal Opportunities and Social Inclusion (in English and Romanian), 2011. propunere Institut Egal Sanse si Incluz Sociala; proposal Institute for equal opp and social inclusion Romania

*

Papers with policy recommendations regarding housing rights and justice (2012-2014):

– Claims towards politicians in the context of local elections regarding inhabitants of Pata Rat area, May 2012, revendicari pata rat alegeri locale 2012_final

– The ideal of Cluj as inclusive city, May 2012, http://www.clujulcivic.ro/?p=89

– Integrated housing program for marginalized communities, including Roma. The case of Pata Rat, Cluj-Napoca. RECOMMENDATIONS TO ROMANIAN PUBLIC AUTHORITIES, January 2013.

– Bugetarea participativă – instrument al dezvoltării urbane incluzive, Februarie 2013

– Participatory budgeting and social inclusion, February 2013

– PROPUNERI PRIVIND BUGETAREA POLITICILOR LOCALE DE INCLUZIUNE ȘI COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ. CAZUL ZONEI DE LOCUIRE DEFAVORIZATĂ PATA RÂT, Martie 2013

– COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DE ROMI ȘI ABORDAREA INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII SOCIO-TERITORIALE, Iunie 2013

– PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVACUĂRILOR FORȚATE – INSTRUMENT AL ELIMINĂRII MARGINALIZĂRII SOCIALE, Octombrie 2013

Scrisoare colectiva deschisa_catre primaria Baia Mare, octombrie 2013

OBSERVAȚII PE MARGINEA PLANULUI DE DEZVOLTARE
AL REGIUNII NORD-VEST 2014-20, cu precădere în relație cu problematica incluziunii sociale, Octombrie 2013

Cluj oras fara excluz socio-terit_EV_20iun2014, Iunie 2014

*

Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive (ROMEDIN), 2015-2016:

Elaborată în cadrul proiectului ROMEDIN în anul 2015 și adoptată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj în ianuarie 2016, Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive se bazează pe o nouă viziune despre incluziune socială și școlară, și despre rolul școlii în educarea societății în spiritul drepturilor omului și dreptății sociale. Ea propune măsuri inovatoare pentru incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca pentru a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020). strategia retelei clujene scoli incluzive_adoptata_finala

Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive promovează o serie de măsuri aplicabile dincolo de ‘cauza Pata Rât’, precum: o înțelegere și practică a educației și școlii incluzive care evită reducerea acestora la educația și școala specială; nevoia ca, în evaluarea cadrelor didactice și a școlilor ponderea criteriului de incluziune să fie egală cu cea a criteriului de performanță; măsurile privind serviciile socio-educaționale ale pachetul de program școală după școală să fie elaborate și implementate ca instrument al asigurării participării și performanțelor școlare ale copiilor aparținând unor categorii vulnerabile, defavorizate și marginalizate social; susținerea acestor măsuri prin mecanismele instituționale ale  administrației publice locale și ale instituțiilor de învățământ.

*

Prin LERI, Local Engagement for Roma Inclusion (LERI) project (2015-2016):

Analysis on the discriminatory nature of social housing allocation criteria, Caracterul nelegal și discriminator al criteriilor de atribuire de locuințe sociale, prin Căși sociale ACUM, 2016-2017

Propuneri pentru Strategia națională a locuirii, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței (1996), prin Căși sociale ACUM, 2016

Dosarul politicii de locuire sociale în Cluj-Napoca, și Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială, prin Căși sociale ACUM, 2016

Pata rămâne a tuturor – Semnați petiția, Spunem NU  ghetoizării  în Pata Rât. Spune NU rasismului de mediu. Spune DA locuințelor publice în oraș, December 15, 2016

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTARII CLUJENI! Inițiați schimbări legislative pentru locuire publică și drepturile lucrătorilor în România!, ianuarie 2017

Scrisoare APEL către Guvernul României și primăriile acestor localități, aprilie 2017

POLITICĂ ANTIRASISTĂ ȘI JUSTĂ DE LOCUIRE PUBLICĂ. Argumente și principii pentru schimbarea legislativă și instituțională în domeniul locuirii, mai 2017

*

Papers with policy recommendations after 2017 can be found on the Căși sociale ACUM website.